BYGGEBISTAND

Dersom du planlegger å endre på eksisterende bolig eller å bygge en ny bolig kan Byggtakst Nord AS gi deg mange gode råd slik at du unngår å gjøre feil.

Vi har jobbet med byggevirksomhet i Tromsø fra 1980-tallet og kjenner markedet godt og vet om mange feil som er begått og som vi ønsker å hjelpe deg å unngå.

Byggebistand

Vi kan bistå med byggerådgivning, byggesøknad, seksjonering og forhåndstakster på planlagt bygg/tilbygg.

Vi kan utarbeide leveringsgrunnlag og gjennomføre tilbudskonkurranse, tilbudsvurdering og utarbeide byggekontrakter.

Vi kan utføre det lovpålagte kravet til deg som byggherre om uavhengig kontroll av byggets lufttetthet og vanntetthet i våtrom. Se lovdata.

Vi utfører også byggelånskontroll som de fleste byggelånbanker krever for å sikre seg at det ikke betales ut mer enn det er tilført av verdier på byggeplassen. Underveis i byggeperioden trenger du kanskje faglig bistand/byggekontroll for å sikre deg at alt går rett for seg. Dette kan vi utføre etter nærmere avtale.

HMS (helse, miljø og sikkerhet) er et prioritert område for byggeplasser som byggherren har medansvar for å ivareta. For større bygg vil det være behov for en som koordinerer dette arbeidet med de utførende på byggeplassen, følger opp at sikkerheten ivaretas slik kravet er i byggherreforskriften. Slike oppgaver benevnes ofte som en KU- koordinator.

Her følger en link til kravet som gjelder i byggherreforskriften. Se lovdata.

 

 

 

 

 

BYGGTAKST NORD AS
BYGGTAKST NORD AS