BYGGELÅNSKONTROLL

Bank/lånegiver forlanger normalt en byggelånskontroll i forbindelse med at det ytes et kortsiktig lån i byggetiden. Utbetalinger fra byggelånet skal skje i takt med fremdriften på byggeplassen. For å ha tilsyn med dette må byggherre betale kontrollgebyr til bank/lånegiver. Byggelånskontrollen har først og fremst til hensikt å unngå økonomisk tap for bank/lånegiver dersom entreprenøren ikke er i stand å fullføre kontraktsarbeidet.

Fore en normal bolig vil det være tilstrekkelig med 3-4 byggeplassbesøk i løpet av byggeperioden. Disse besøk legges opp etter betalingsintervallene til utførende firma.

Når bygget er ferdigstilt foretas ofte en avsluttende verditakst som brukes til å få langsiktig finansiering og avtalt rente ut fra sikkerhet i eiendommen.

Dokumenter

Ved byggelånskontroll må alle kontraktsdokumenter, godkjente tegninger og avtalt budsjett foreligge. Dette danner grunnlag for rapporteringen.

 

Du kan velge firma

Ofte ordner byggelånsbanken en byggekontrollør. Ettersom det er du som betaler har du anledning til å diskutere med banken om hvem som skal utføre denne jobben på din byggeplass.

Det gjøres spesielt oppmerksomt på at byggelånskontroll kun rapporterer fremdrift. Her utføres ikke teknisk kontroll. Det må byggherre selv stå ansvarlig for, eller kjøpe som tilleggslevering.

Det er ingen ting i veien for at samme firma både kan utføre byggelånskontroll og en teknisk byggekontroll, som verditakst før og etter ferdig bygg.

BYGGTAKST NORD AS
BYGGTAKST NORD AS