BYGGELEDELSE

Ved å bruke en ansvarlig byggeleder ved nybygg eller rehabilitering kan kostbare overraskelser unngås. En byggeleder skal påse at den utførende håndverker utfører et tilfredsstillende arbeide som blir ferdigstilt til avtalt tid og etter de forutsetninger som framgår av inngåtte kontrakter og prosjektmaterialer.

Trygghet, ansvar og lønnsomhet

Byggelederen er byggherrens representant på byggeplassen med ansvar for oppfølging og styring av tid, økonomi og kvalitet. Byggeleder er i tillegg et bindeledd mellom byggherre og utførende håndverkere. Generelt er det byggeleders oppgave å sørge for at byggearbeidet utføres i henhold til de forutsetninger som fremgår av inngåtte kontrakter og prosjektmateriale.

 

Hvem har behov for byggeledelse?

Det er ingen minimumsstørrelse på et byggeprosjekt for å benytte byggeledelse. Byggelederens fagkunnskap gir tiltakshaver trygghet for at arbeidene er i samsvar med byggekontrakten, samt at de valgte løsninger er i henhold til plan og bygningslov og utført etter god håndverkstradisjon.

 

Kostnader

Kostnader til byggeledelse er en prosjektkostnad og din sikkerhet for å få levert det du har avtalt. Byggeprosjekt som er preget av problemer og dårlig arbeid, mangler ofte byggeleder.

Entreprenører forholder seg ofte annerledes til en profesjonell byggeleder enn en amatør. "Bedre føre var" - prinsippet vil alltid lønne seg, da kostnaden med retting av feil og mangler ettertid kan være meget høye. Konsekvensen av de store kostnader ved byggefeil, har medført at eksternkontroll innen kort tid vil bli lovpålagt.

BYGGTAKST NORD AS
BYGGTAKST NORD AS