FEIL- OG AVVIKSRAPPORT

Det viser seg ofte at selgers opplysningsplikt ikke oppfylles og at kjøper påberoper seg feil og mangelforhold som de mener ikke var bekjentgjort i forbindelse med eierskifte.

Slike oppdrag må vurderes i forhold til hva som er forskriftsmangler, hva som er normalt ut fra eiendommens bruk og alder, samt hva som er ”innebygde” mangler og har vært tilstede fra eiendommen var ny. Det er da nødvendig med kunnskaper om materialers bruk, normal byggeskikk og normale levetid slik at man kan angi om manglene kan forventes eller om de er uforutsette.

Byggtakst Nord AS har lang erfaring med kartlegging av byggeskader, rapportering av nødvendige tiltak med kostnadsberegning.

Fuktskader

Bygninger er utsatt for fuktskader i tak, våtrom og kjellerdeler. For å kontrollere dette må man registrere symptomer, fuktinnhold i luft og foreta enkle fuktsøk på overflater med måleinstrumenter. Hvilket instrument som brukes til måling varierer ut fra materialtype og konstruksjon. Spesialinstrumenter for betong kan avdekke fuktvandringer til kjellere på grunn av manglende eller svikt i utvendig fuktsikring.

 

Mugg, sopp og råte

En økning av astma og allergitilfeller skyldes trolig at det er mer mikroorganismer (muggsopp og bakterier) i bygninger enn det man var klar over tidligere. Fukt er ofte årsaken til at dette oppstår. Med flere våtrom, økt vannforbruk og manglende vedlikehold legger man til rette for mugg, sopp og råteskader.

 

Luftlekkasje og kuldegjennomslag

Ved hjelp av måleinstrumenter kan man avdekke forhold som ukontrollerte luftlekkasjer og kuldegjennomslag i konstruksjoner. Dette er en mangel som ofte går igjen i forbindelse med boliger oppført på slutten av 60-tallet.

 

Skjevheter og setningsskader

Måleinstrumenter for retthetsmåling kan avdekke skjevheter og avvik i konstruksjon.

Skjevheter kan ha svært mange årsaker.

 

Baderomskader

Baderom er ofte omstridt etter et eierskifte. Ved hjelp av måleinstrumenter kan man avdekke fuktskader og kontrollere slukområder som er årsak til svært mange skader og problemer. Man kan også få kontrollert om gulvvarmesystem er i funksjon.

 

Lydgjennomgang

Flere ønsker utredninger om trinn- og luftlydgjennomgang mellom boenheter. Man kan få lydnivå målt etter Norsk Standards krav. Med utgangspunkt i måleresultat gis det råd om tiltak.

 

Byggesøknad for etablerte utleieenheter

Mange boliger har utleieenheter som ikke er godkjent av kommunen. Byggtakst Nord AS har sentralgodkjenning og kan foreta byggesøknad på utleieenheter som allerede er etablert. Dette anbefales å få ordnet opp i før evt. salg. Selger man med ulovlig utleiedel uten å opplyse dette får man problemer når dette blir oppdaget.

 

Andre forskriftsmangler

Det er viktig å undersøke hvilke byggeforskrifter som gjelder for de enkelte bygningsdeler ut fra bygge-/etableringsår for den skadde del. Dette gjelder for eksempel nyetablering av bad, ildsted, tilbygg, bruksendring av rom og lignende i eldre hus hvor disse søknadspliktige deler vil være omfattet av nyeste forskrifter i en mangel-vurdering. For noen deler kan det være søkt/søkes om avvik fra tekniske krav.

 

Mus og rotter

I eldre hus er det ofte hull og åpninger som er tilstrekkelig for at mus og rotter kan komme inn.
Ved riving og restaurering av eldre boliger kan man finne symptomer på at det er eller har vært skadedyr i huset. Noen husforsikringer dekker skader som er påført boligen av skadedyr.

BYGGTAKST NORD AS
BYGGTAKST NORD AS