FUKTMÅLING

Svært mange byggeskader oppstår som følge av fukt- og vann tilførsel. Skader er påregnelig når underlaget ikke er uttørket før legging av belegg, flis mv.

Vann på avveie er et problem. Når vann samles i bygningsmessige konstruksjoner, vil det over tid dannes muggsopp. Når muggsoppen dør avgir den toksiner som kan gi allergiske og astmatiske symptomer. Hvis en i familien er konstant "småforkjølet" kan fukt være forklaringen. Selv nye boliger kan ha store fuktproblemer.

Hvordan oppdages fukt?

Fuktskader og fuktig klima i en konstruksjon er ikke alltid lett å oppdage. Boliger med mugglukt eller der fliser og belegg ikke er riktig montert, har ofte et fuktproblem. Det er de snikende, skjulte lekkasjene som virkelig kan gjøre skade. Ny boligeier sikrer seg ofte ved å få kontrollert f.eks. våtrom hvor reparasjonskostnader er særdeles store og der villa- og huseierforsikring normalt ikke dekker.

Mange selgere av leiligheter og boliger bestiller fuktmåling for å unngå reklamasjon fra den nye eier. Fuktmåling inngår også Boligsalgsrapporten.

 

Våre fuktmåleinstrumenter

Vaisala er et instrument for nøyaktig måling av fukt, samt temperatur i luft; inne i konstruksjoner av tre, betong osv. Måleplugger bores inn i underlaget og klima måles til gitte tidspunkt. Instrumentet brukes ofte for nøyaktig kontroll om betong er tilstrekkelig uttørket før belegg eller flislegging. Man kan også bruke instrumentet for kontroll av fukt i hulrom i f.eks. vegger og bjelkelag etter vannlekkasje.

Protimeter 3M er et kombiinstrument for måling av fuktkvote i tre og fuktindikator for gips, murpuss mv. Apparatet kan brukes til å bedømme skadelig fukt og lekkasjer i bygningskonstruksjoner bak tapeter, vinylbelegg, fliser mv.

Novanex E2 er et spesialinstrument som brukes for å kartlegge skadelig fukt i fliskledde vegger og gulv av gips og betong. Instrumentet brukes uten hulltaking og gir klare indikasjoner hvis det er skadelig fukt.

Protimeter Condensator måler relativ fukt i luft i skjulte konstruksjoner i tillegg til overflatetemperaturer. Dette er et instrument som er mest brukt til å kartlegge om vannskader i gulv/vegg er uttørket uten å rive konstruksjonen.

Tramex ME er en svært god fuktindikator som avslører fuktinnhold og evt. skadelig fukt i materialer. Bl.a. utmerket til kontroll av flisoverflater og våtromsgulvbelegg uten hulltaking.

Caisson LVT-10 er et instrument for måling av relativ fukt i luft i tillegg til temperatur. Med bakgrunn i disse målinger kan man avsløre betingelser for svertesopp og manglende ventilasjon.

 

BYGGTAKST NORD AS
BYGGTAKST NORD AS