PERSONVERN GDPR

Byggtakst Nord AS ivaretar lovens krav til personvern. Ditt personvern er viktig for oss og ved innføringen av GDPR vil vi at du skal være kjent med at vi har system for å ivareta personvernet og opplysninger som vi har lagret om deg i våre systemer.

Personvernet gjelder for våre nettsteder, våre domener, facebook sider, og for opplysninger vi innhenter eller mottar i våre oppdrag, direkte eller indirekte.

Byggtakst Nord AS registrerer ikke inn opplysninger om personer som besøker våre nettsider eller besøker oss i sosiale medier.

Data som vi har fått fra deg på egenerklæring eller fra databaser/andre i forbindelse med oppdrag for/hos deg er for deg kjente data.  Hos oss er slike data lagret på passordbeskyttet server og tidsbegrenset lagret i papirarkiv.

Byggtakst Nord AS leverer aldri ut personlig informasjon som vi får kjennskap til gjennom vårt arbeid.

Dersom det skulle inntreffe omstendigheter der Byggtakst Nord AS, av strategiske eller andre årsaker, beslutter å selge, fusjonere, eller på annet vis omorganisere virksomheten, vil personlig informasjon kun i nødvendig grad opplyses eller videreføres.

Byggtakst Nord AS har utarbeide interne rutiner som i detalj beskriver forholdet til personvernet og som beskriver rutiner for ivaretakelse.

Har du spørsmål er det bare å kontakte daglig leder i Byggtakst Nord AS som er ansvarlig for personvernet.

 

 

BYGGTAKST NORD AS
BYGGTAKST NORD AS