PRISLISTE

Dette er priser på Taksering av eiendommer hvor dokumenter og tegninger finnes og er på plass ved vår befaring.

Egenmeldingsskjema fylles ut av kunden ved bestilling. Egenmeldingsskjema side 2 viser hvilke dokumenter som skal framskaffes til befaringsdagen og til hvilke oppdrag.

 

Priser er inkl. mva. og er gjeldende til 01.07.2018.

 

Verditakst Bolig:

Verditakst  Enebolig/rekkehus/5-roms leilighet inntil 200 m² BTA, fra  kr. 6.400,-.

I tillegg for 1-2 roms utleiedel pr. stk. fra kr. 800,-.

I tillegg for garasje/uthus pr. stk. fra kr. 800,-.

 

Verditakst Leilighet    (borettslag/aksje/seksjon):

Verditakst  Leiligheter 1-4 roms fra kr. 5.680,-.

Tillegg utebod og P-plass i fellesanlegg/egen garasje fra kr. 800.-

 

Tilstandsrapporter:

Tilstandsrapport enebolig inntil 200 m2 BTA   fra  kr. 14.100,-.

Tilstandsrapport enebolig  m/verditakst inntil 200 m2 BTA  fra kr. 17.572,-.

 

Verditakst Næringseiendom:

Faktureres etter størrelse på eiendommen dvs. antall og hvilke bygninger  pris fra kr. 15.900,-

 

Verditakst Landbrukseiendom:

Faktureres etter størrelse på eiendommen dvs. antall og hvilke bygninger  pris fra kr. 15.900,-.

 

Tilleggskostnader:

For verdisetting av eiendom blir det innhentet enkel grunnbokutskrift, pris kr. 250,-.

(Kontroll av heftelser på eiendommen som kan påvirke verdien)

 

Kjøreutgifter faktureres med

Bykjøring sone 1, tur/retur 20 km kr. 225,-.

Bykjøring sone 2, tur/retur 40 km kr. 335,-.

Større avstander faktureres med medgått reisetid og pris for antall km.

 

For pristilbud, ta kontakt med opplysning om evt. adresse, gårds- og bruksnummer m.v.

 

BYGGTAKST NORD AS
BYGGTAKST NORD AS