PROSJEKTLEDELSE

Man kan unngå mange fallgruver ved å bruke prosjektleder allerede i planleggingsfasen.

Prosjektleder er din rådgiver og stedfortreder i prosjektfasen, eller i den perioden du selv ønsker.

Prosjektleder har kunnskap og erfaring som medfører at prosjekter blir gjennomført som planlagt. Prosjektleder kan gi råd om økonomi i et prosjekt slik at kostnader kan hensyntas allerede ved planlegging.

Prosjektleder skal også styre prosessen slik at tiltaket blir ferdigstilt med riktig kvalitet til riktig tid og innenfor avtalte kostnader.

Hvem har behov for prosjektledelse?

Prosjektledelse brukes oftest for nybygg, spesielt innen offentlig sektor, sameier, borettslag og private eiendomsselskap. Prosjektlederen rapporterer til oppdragsgiver.

 

Se også byggekontroll.

 

BYGGTAKST NORD AS
BYGGTAKST NORD AS