TILSTAND

Å dokumentere tilstanden på et bygg krever mye kunnskap om byggeskikk, nytt og eldre lovverk- og forskrifter, levetid på byggematerialer og erfaring med hvor skader normalt oppstår på ulike bygg.

Byggtakst Nord AS har lang erfaring med byggeskader og tilstandsrapporter, noe som gir et godt grunnlag å bygge tilstandsvurderinger på.

Selge, kjøpe, oppgradere bolig

For boliger som skal selges eller skifte eier på annen måte anbefaler vi tilstandsrapport, arealkontroll og noen fuktsøk.

Har du dårlig inneluft og mistenker mugg, sopp eller råte har vi utstyr for å kontrollere muggsporer i inneluften, kontrollere om det er plasser med forhøyet fuktnivå og om det finnes råteskader.

 

Tenker du å oppgradere bygget kan vi foreta termografering og tetthetskontroll av bygget før og etter slik at du kan se effekten av tiltaket.

Med infrarødt termografikamera ser vi uønskede luftlekkasjer og kjølige områder som kan medføre at overflaten kondenserer og skaper sopp og mugg som ikke skal forekomme i inneluften.

Er du plaget av svært mye fukt eller tørr luft har vi utstyr som kan registrere temperatur og fuktinnhold i luften over et angitt tidsrom.

 

Har du kjøpt hus med feil og avvik som du mener ikke å ha sett eller fått kunnskap om ved kjøpet kan du normalt reklamere. For å dokumentere slike forhold trenger du en fagmessig takstrapport som angir de ulike avvik og normale reparasjonskostnader. Gjennom vårt arbeid med bygningers tilstand og byggeskader har vi de beste forutsetninger for å gjennomføre slike oppdrag.

Vi kan gi deg gode råd da noen forhold som du kan tro er et avvik likevel kan være en normal tilstand for eldre bygg.

 

BYGGTAKST NORD AS
BYGGTAKST NORD AS