TILSTANDSRAPPORT

Tilstandsrapporten beskriver bygningens tilstand.

Hensikten er å opplyse fakta og dermed redusere reklamasjoner fra nye eiere etter salg.

Tilstandsrapporten og dens avgrensninger

Tilstandsrapporten har lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er relevante ved eierskifte.

Tilstandsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte.

Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, ettersom det ikke foretas åpning av konstruksjoner.

Eier eller oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten før den tas i bruk. Dette gjelder selv om selger benytter en eiendomsmegler i selve salget.

 

BYGGTAKST NORD AS
BYGGTAKST NORD AS