NOEN AV VÅRE MÅLEINSTRUMENTER

Svært mange byggeskader oppstår som følge av fukt og vanntilførsel.  Våre måleapparater er et hjelpemiddel i å søke årsak og omfang, samt kontrollere fuktinnhold før materialer og overflater innebygges.

 

MMS2 Protimeter måler og indikerer fuktighet i materialer og luft. Indikatoren benytter seg av radiobølger og gjør at man på instrumentets display kan avlese om materialet er tørt, i risikosonen eller fuktig, uten å stikke hull/borre. Ved hjelp av følere kan man foreta måling i tre med pigger, måle luftfuktighet, omgivelsestemperatur og få beregnet duggpunkt. Apparatet er et av de beste på markedet for denne type kontroller.

Termografi

Å bruke termografi sammen med undertrykk er en sikker måte å dokumentere hvor et bygg har luftlekkasjer.  I tillegg kan kamera påvise manglende isolering, dårlige dør- og vinduspakninger, skjulte gulvvarmeanlegg, manglende isolering, veggstav og  mye mer.

Vi bruker Flir T440 Termokamera med 45 graders bygningslinse.

Tetthetskontroll – BlowerDoor

BlowerDoor benyttes til å kontrollere om et bygg oppfyller byggeforskriftenes krav til tetthet.

Apparatet brukes også som hjelpemiddel til å skape undertrykk der vi termograferer for å konstatere luftlekkasjer og manglende isolering i klimaskjermen, brannvegger el.

Muggmåling

Aquaria Microflow er et instrument for prøvetaking av muggsopp og bakterier i luft.

På instrumentet anvendes en såkalt Petri skål (90mm). Instrumentet suger et bestemt luftvolum gjennom apparatet, og det vil avsettes partikler på en overflate (Petriskål) med næringsagar. Skålene dyrkes i et godkjent miljølaboratorium.  Levende muggsoppsporer vil vokse til synlige kolonier som rapporteres etter ca. 1 uke.

Temperaturmålinger i overflate

Fluke 62 MAX+ infrarødt måleapparat som brukes til å bestemme temperaturer på materialoverflater, der vi ikke har behov for termografikamera.  Kan registrere varmekabler i drift, overflatetemperatur i parkett, flis osv.  Brukes til å avsløre kondensårsak, kuldegjennomslag i gulv/vegg og ellers overflatetemperaturer generelt

Nivellerutstyr

GL – N32. Tradisjonelt nivellerutstyr for nøyaktig høydemåling.  Dette er et instrument som brukes til å kontrollere overflateretthet på etasjeskiller, himlinger, terreng. Brukes også til å kontrollere om bygg er utsatt for setninger og for å registrere nøyaktige høyder på bygg før store utgravinger og sprengninger i nærheten.

Leica LINO L2 er en selvnivellerende laser som projiserer nøyaktig, enkelt og raskt. Laseren streker opp vertikalt og horisontal to linjer som er i nøyaktig rett vinkler i forhold til hverandre.

BYGGTAKST NORD AS
BYGGTAKST NORD AS