Byggtakst Nord AS er sertifisert som Miljøfyrtårn!

Miljøfyrtårn sertifisering har vært på agendaen i Byggtakst Nord AS i flere år. 11. desember 2019 ble målet realisert: Byggtakst Nord AS kan kalle seg Miljøfyrtårn! Det er vi stolte av!

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å lykkes med grønn omstilling.

Gjennom et digitalt system får Byggtakst Nord AS tilgang på konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Dette gir oss gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekrafts mål.

Miljøfyrtårn-ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn, og du kan lese mer om ordningen her: www.miljofyrtarn.no

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Med tilpassede kriterier gjør Miljøfyrtårn bærekraft konkret og lønnsomt. Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser.

Anerkjent i Europa

Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. Sertifiserte virksomheter kan fremlegge Miljøfyrtårn-sertifikatet som dokumentasjon når offentlige oppdragsgivere i andre europeiske land gjennomfører konkurranser, og det er stilt krav om EMAS eller andre miljøledelsessystemer.

Følg linken her til vårt Miljøsertifiseringsbevis